Τροποποιούνται οι προκηρύξεις για τους ΟΒΑ

0

Σε τροποποιητικές αποφάσεις προχωρησε σήμερα το υπουργείο Εθνικής Αμυνας αυξάνοντας κατά 159 θέσεις τους οπλίτες που αναμένεται να προσληφθούν αμεσα μεσω των προκηρύξεων για τους οποίους «τρέχει» η προθεσμία αιτήσεων.

Συμφωνα με τα νέα δεδομένα θα προσληφθούν 171 οπλιτες και εφέδροι Ειδικών Δυνάµεων και 406 Οπλιτες Βραχείας Ανακατάταξης Όπλων-Σωμάτων
(πλην Ειδικών Δυνάμεων). 

Οι έφεδροι, µόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ) στο email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Οι έφεδροι, µόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) στο email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο 3 ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων 3 ετών.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 13 Νοεμβρίου 2020.

Share.

Comments are closed.