Βοήθεια στο Σπίτι: Παράταση συμβάσεων έως την έκδοση των οριστικών πινάκων της 4Κ/2020

0

Διασφαλίστηκε η συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ανακοίνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Σε ανακοίνωση της τονίζει ότι «ο στόχος αυτός επετεύχθη», υπενθυμίζοντας ότι αποτελούσε προτεραιότητά της.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, «έχει προβλεφθεί η παράταση του προγράμματος στο σχέδιο νόμου του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ». Η πρόβλεψη συμπεριλήφθηκε στο Κεφάλαιο Ε’ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», άρθρο 29 «Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 229 Ν.4635/2019».

Με το νομοσχεδιο προβλέπεται

  • Οι συμβάσεις των εργαζομένων παρατείνονται έως την έκδοση των οριστικών πινάκων. Και όχι έως τις 31.12.19, που προέβλεπε η αρχική διάταξη.
  • Προβλέπεται ότι δεν θα γίνουν προσλήψεις από τους προσωρινούς πίνακες της 4Κ/2020. Αλλά αυτό θα γίνει από τους κατευθείαν από τους οριστικούς πίνακες.

Share.

Comments are closed.