4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κυθήρων, που εδρεύει στα Κύθηρα.

Δήμος Κυθήρων, Τ.Κ.80100, Χώρα Κυθήρων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ελένης Κομηνού (τηλ. επικοινωνίας: 2736031213 ή 2736320102).

Share.

Comments are closed.