Κομισιόν: Τελεσίγραφο στην Ελλάδα για συμμόρφωση στις πληρωμές οφειλών προς ιδιώτες

0

Η Κομισιόν έστειλε σήμερα στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή ζητώντας της να συμμορφωθεί με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ ΕΕ) και για να αποτρέψει τις απώλειες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως αναφέρουν ανταποκριτές ελληνικών μέσων ενημέρωσης από τις Βρυξέλλες.

Οι καθυστερημένες πληρωμές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους και τις εμποδίζουν να αναπτυχθούν, αναφέρει η Κομισιόν.  Οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ βασίζονται σε τακτικές πληρωμές για τη λειτουργία και τη διατήρηση της απασχόλησης, κάτι που ισχύει ακόμη περισσότερο στο τρέχον πλαίσιο της κρίσης υγείας και της οικονομικής δυσχέρειας, σημειώνει.

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να πληρώνουν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών για δημόσια νοσοκομεία).

Οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν εγκαίρως τους προμηθευτές τους και να πολεμούν νοοτροπίας καθυστερήσεων πληρωμής στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων πληρωμών στον τομέα της υγείας, με προθεσμία δύο μήνες για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε.

Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει νααποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα (2ο στάσιο της διαδικασίας, πριν από την παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ).

Share.

Comments are closed.