Προσλήψεις

Ειδήσεις
Θέσεις εργασίας γεωπόνων στην Περιφέρεια Καβάλας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. (ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο…

Ειδήσεις
Προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

Ο ∆ήµαρχος Θέρµου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων, προκειµένου…

Ειδήσεις
Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ανακοινώνει Την πρόσληψη δύο [2] ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, [3µηνης διάρκειας] για την κάλυψη εποχιακών αναγκών…

Ειδήσεις
Πρόσληψη Κοινωνικού λειτουργού στο Δήμο Κω

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)…

Προσλήψεις
Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα προκήρυξε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καλώντας τους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις, κατά προτεραιότητα στους εννέα στρατηγικούς…

Ειδήσεις
Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του δήμου Ηρακλείου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για…

1 294 295 296 297 298 305