Δημόσιο

Δημόσιο
7 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

«Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης «Ανασκαφική έρευνα της αρχαίας…

Δημόσιο
Πότε θα αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας για τις 3.737 θέσεις εργασίας του ΟΑΕΔ

Την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016 θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, (στην ενότητα "Προγράμματα Απασχόλησης-Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα"), ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων στο Πρόγραμμα…

Δημόσιο
234 θέσεις εποχικών στα ΕΛΤΑ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, σαράντα δύο (42) ατόµων ∆Ε…

Δημόσιο
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χίου

Το ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)…

Δημόσιο
Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στο Ινστιτούτο Παστέρ

Στην πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου, προχωρά το Τμήμα Νευροβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, «σε υλοποίηση της με…

Δημόσιο
Θέση Διευθυντή στη ΔΕΔΔΗΕ

Η Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών…

Δημόσιο
Mόνιμες προσλήψεις στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Θετικές εξελίξεις στο μεγάλο ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, δρομολογήθηκαν μετά τη σημερινή συνάντηση του…

Δημόσιο
Νέες θέσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις…

Δημόσιο
76 προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού εβδοµήντα έξι (76) ατόµων ∆.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης…